Jornada 2022

 Jornada de Salut mental i suport conductual positiu

El 29 de novembre del 2022 es va dur a terme la jornada tècnica foQua 2022 al centre d’Amadiba, ubicat al carrer Plataners, 6 de Palma. La jornada s’orientà a abordar 3 necessitats clau identificades en les nostres entitats:

  • Necessitat de millorar la coordinació amb els recursos de salut en relació al seguiment de les persones amb problemàtica de salut mental amb els quals s’està fent un seguiment des de psiquiatria.
  • Necessitat d’establir un model d’intervenció comú per a les entitats foQua per a la prevenció i l’abordatge de les conductes problemàtiques. Un model que posi en pràctica estratègies que siguin respectuoses amb la dignitat de la persona i el seu benestar i que tengui com a finalitat última la millora de la seva qualitat de vida.
  • Necessitat d’identificar els recursos necessaris per donar una resposta adequada a les persones.

DESCARREGA EL CARTELL