PROGRAMES

SUPORT

Duim a terme activitats dirigides a donar suport a les persones amb discapacitat i a les seves famílies, amb l’objectiu principal d’atendre les seves necessitats i millorar la seva qualitat de vida. Aquest projecte compta amb el finançament del 0,7 d’IRPF Social a través de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació.

OFERIM SUPORT A LES PERSONES

Des de les nostres entitats es duen a terme activitats amb les persones usuàries dels diferents serveis per tal de fomentar els seus drets i la seva inclusió social. Es treballa la defensa de drets i l’autodeterminació, el benestar personal i emocional, la igualtat, l’accés a la formació i a la informació, la salut, l’accessibilitat…

SUPORT A LES FAMÍLIES

Des de les nostres entitats es duen a terme tallers, xerrades, formació, assessorament, espais de trobada i activitats d’oci dirigits a famílies amb l’objectiu d’oferir suport i acompanyar a les famílies de les persones usuàries dels nostres serveis. Són espais de trobada on els familiars tenen també l’oportunitat d’intercanviar experiències i sentiments amb els altres.

OFERIM SUPORT ALS PROFESSIONALS

S’ha establert un sistema de treball en xarxa entre els professionals de les diferents entitats per tal de compartir models d’intervenció i definir estratègies conjuntes de treball que permetin una millor qualitat tècnica i, en definitiva, una millora qualitat de vida de les persones ateses.

PROGRAMA FINANÇAT PER:

ESPORT

Per al foment de les activitats d’esport participam en diferents proves i competicions, tant a nivell autonòmic (a través d’AEDIM -Associació esportiva per a persones amb discapacitat intel·lectual de Mallorca- i en col·laboració amb FESAIB -Federació d’Esports Adaptats de les Illes Balears-) com a nivell nacional i internacional (a través de Special Olympics).

VACANCES

Es tracta de facilitar vacances, d’una banda, a aquelles persones que en moltes ocasions no tenen una altra forma d’accedir-hi i d’altra banda a aquelles persones amb discapacitat que desitgen gaudir d’uns dies diferents en els quals poder descansar, relacionar-se, sortir , conèixer gent, realitzar un altre tipus d’activitats, anar a ballar o anar a prendre alguna cosa.