PROGRAMES

SUPORT FAMILIAR

Tallers, xerrades, formació, assessorament, espais d’encontre i intercanvi, oci… si ets familiar d’una persona amb discapacitat intel·lectual, tens tens inquietuds, ganes d’aprendre i de compartir, aquest és el lloc ideal per tu.

Des de l’any 2013 que duem a terme el programa de suport a famílies, un programa finançat pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat  i organitzat per Plena Inclusió Illes Balears, que té com a objectiu principal millorar l’atenció de les famílies de persones amb discapacitat intel·lectual.

CIUTADANIA ACTIVA

Un espai on els vertaders protagonistes són les persones amb discapacitat, un espai de participació: aquesta és la raó d’ésser d’aquest programa.

La seva finalitat? la inclusió de totes les persones en igualtat d’oportunitats, que les persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament arribin a la ciutadania plena promovent la seva participació real, tant en les entitats en les que participen com en el seu propi projecte de vida.

Activitats per a la defensa i protecció de drets, per a la capacitació en autodeterminació, així com enfortiment de l’autogestió en les persones amb discapacitat. Es fan també activitats de suport al vot i a la participació pública i accions de millora de l’accessibilitat cognitiva de l’entorn amb l’objectiu darrer de promoure l’autonomia personal de les persones amb discapacitat, així com activitats de promoció del benestar personal.

En aquest programa s’inclouen també els grups d’autogestors, grups de persones que es reuneixen periòdicament amb l’objectiu de disposar d’un espai per expressar-se i manifestar les seves necessitats i desitjos, per escoltar i ésser escoltats, un espai on compartir experiències.

 

ESPORT

Per al foment de les activitats d’esport participam en diferents proves i competicions, tant a nivell autonòmic (a través d’AEDIM -Associació esportiva per a persones amb discapacitat intel·lectual de Mallorca- i en col·laboració amb FEBED -Federació Balear d’Esports per a persones amb discapacitat-) com a nivell nacional i internacional (a través de Special Olympics).

VACANCES

Es tracta de facilitar vacances, d’una banda, a aquelles persones que en moltes ocasions no tenen una altra forma d’accedir-hi i d’altra banda a aquelles persones amb discapacitat que desitgen gaudir d’uns dies diferents en els quals poder descansar, relacionar-se, sortir , conèixer gent, realitzar un altre tipus d’activitats, anar a ballar o anar a prendre alguna cosa.